Polish School / Polska Szkoła – Tarpon Springs – Im. Marii Curie-Skłodowskiej

Polish School in Tarpon Springs

Polska Szkoła Im. Marii Curie-Skłodowskiej – Yolanta Bielowicz

St. Ignatius Catholic Church, 715 East Orange Str.,Tarpon Springs, FL

The classes offered in the Polish school are for children in four different age groups. The level of education is matched with child’s level of Polish language knowledge. The teachers concentrate their best efforts on developing students’ Polish language skills, knowlege of Polish tradition and Polish culture. The classes take place at St. Ignatius Catholic Church in Tarpon Springs. The school year starts in September and ends in mid May. The classes take place every Saturday from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

Zajęcia w polskiej szkole prowadzone są dla dzieci w czterech grupach wiekowych. Poziom edukacji jest dopasowany do poziomu znajomości języka w grupie, tak aby każde dziecko mogło maksymalnie skorzystać z lekcji. Grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań aby podtrzymać i rozwinąć znajomość języka, polskiej tradycji i kultury. Zajęcia są prowadzone w pomieszczeniach przy Kościele St. Ignatius w Tarpon Springs. Klasy spełniają wymagania potrzebne do zapewnienia edukacji o dobrym standardzie. Rok szkolny rozpoczyna się w połowie września, a kończy w połowie maja. Zajęcia w ciągu roku szkolnego odbywają się w każdą sobotę od 10:00am do 2:00pm.

(773) 636 – 7777

email: jbielowicz@polskaszkolamsc.com

www.polskaszkolamsc.com

 

Website Advertising Disclaimer & Policies