Realtor / Polski Pośrednik Nieruchomości – Orange County – Kasia Lambert

Kasia Lambert

Kasia Lambert – REALTOR® at Home Sweet Florida Real Estate

Kasia Lambert is the Owner/Broker of Home Sweet Florida Real Estate. She has been in the Real Estate business for the past 10 years. Even though Kasia is working primarily in Orlando and surrounding areas, she’s been helping Buyers and Sellers all over Central Florida. Kasia’s attention to detail and expertise in buying and selling process has resulted in numerous satisfied clients. Kasia speaks fluent English and Polish.

Kasia Lambert jest właścicielką/brokerem Home Sweet Florida Real Estate. Kasia ma 10-letnie doświadczenie w pośrednictwie nieruchomości. Chociaż Kasia pracuje głównie w Orlando i okolicach, pomaga również klientom z całej Florydy centralnej. Kasia oferuje swoim licznym usatysfakcjonowanym klientom ekspertyzę i detaliczną wiedzę  w kupnie i sprzedaży nieruchomości. Kasia mówi biegle po polsku.


searchfloridahomelistings.com 

https://www.facebook.com/YourPolishSpeakingRealEstateAgent/ 

Email: kasia@discoverhomesintl.com

(321) 200-4647

 

Website Advertising Disclaimer & Policies