Discount Liquors / Sprzedaż Alkoholi – St. Petersburg

Discount Liquors - Richard & Eliza Przytula 

Discount Liquors – Richard & Eliza Przytula

5000 34th St. N., St. Petersburg, FL 33714

Discount Liquors is a drive-through liquor store, which offers discount liquors: beer, spirits and wine. The owners, Richard and Eliza, speak Polish.

Discount Liquors prowadzi sprzedaż piwa, wina oraz innych alkoholów po zniżkowych cenach z mozliwoscią zakupu “drive-thourgh.” Wlaściciele, Richard i Eliza, mówią po polsku.

(727) 520 1435

Website Advertising Disclaimer & Policies