Realtor / Polski Pośrednik Nieruchomości – Pinellas County – Luda Zajac & Iryna Karavan

 

Iryna Karavan - Polish Realtor in Clearwater

Luda Zajac - Realtor in Clearwater

Iryna Polish Realtor in Clearwater

Luda Zajac & Iryna Karavan – Realtors at Pure Speaking Team

2539 Countryside Blvd., Ste. 3, Clearwater, FL 33761

Luda Zajac and Iryna Karavan are licensed real estate associates (REALTORS) based in Pinellas County, Florida. They are members of the National Association of Realtors and serve Pinellas, Pasco and Hillsborough counties in the greater Tampa Bay area.

Luda Zajac is originally from Legnica, Poland and moved to United States in 1981. In Poland, she was an educator, and taught High School Engineering. She holds a M.A. degree in Mechanical Science from X University in Krakow, Poland. Luda began her real estate career in the United States in 1986. She has been recognized for her commitment to excellence and outstanding accomplishments and has she has made a name for herself in the Tampa Bay real estate market. As a multi-million dollar producer, Luda has earned the prestigious Leading Edge Society, President’s Circle, Chairman Circle Gold and Chairman Circle Platinum (PTR). Her awards represent the Top 4 percent of all agents in the Berkshire Hathaway HomeServices network nationally. Luda knows, however, that quality service is what makes excellence possible. Luda is fluent in Polish, Ukrainian, Russian & English.

Born and raised in Ukraine, Iryna Karavan  is fluent in Ukrainian, Russian, Polish, and English. She also has a Master’s degree in Commercial Law. Her extensive career background includes several years as a lawyer and as a State Executor for the Chervonograd Municipal Board of Justice in the Ukraine. She moved to the Tampa Bay area in 2010 and has acquired an in-depth knowledge of the market she serves. She is a consistent multi-million dollar sales producer and was twice awarded membership into the Honor Society and recently into the President’s Circle representing the Top 4 percent of all agents in the Berkshire Hathaway HomeServices network nationally. Iryna is a Certified International Property Specialist, certified Pricing Strategy Advisor and member of Institute for Luxury Home Marketing.

Luda and Iryna have pursued careers in real estate to help others fulfill the American Dream of home ownership. Throughout each step of the buying or selling process, they keep in close contact with their clients and remain focused on the client’s personal concerns. Honesty, trust, and open communication are the cornerstones of any real estate transaction and they strive to ensure an stress-free experience for each of their clients. Working together since 2013, Luda and Iryna take real satisfaction in seeing the results of their work—because they take a genuine interest in the success and happiness of every client they help to buy or sell a home. “Watching the smile on a client’s face and knowing they’re happy with their home sale or purchase is very rewarding to us,” both of them said.

Luda Zajac i Iryna Karavan są licencjonowanymi pośredniczkami w obrocie nieruchomościami (REALTORS) z siedzibą w hrabstwie Pinellas na Florydzie. Są członkami Krajowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i obsługują hrabstwa Pinellas, Pasco i Hillsborough w okolicy Tampa Bay.

Luda Zajac pochodzi z Legnicy i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych w 1981 r. W Polsce była pedagogiem i uczyła Maszynoznawstwa w Technikum Samochodowym. Posiada tytuł Magistra Mechaniki z Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Luda rozpoczęła karierę w branży nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku. Została szybko doceniona za sumienność, rzetelność i wybitne osiągnięcia, a także zdobyła duze uznanie na rynku nieruchomości w Tampa Bay. Jako producent sprzedaży o wartości wielu milionów dolarów, Luda zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Prestiżowe Leading Edge Society, President’s Circle, President Circle Gold i President Circle Platinum (PTR). Jej osiagniecia plasuja ją wśród 4% najlepszych agentów w sieci Berkshire Hathaway Home Services w USA. Luda biegle włada językiem polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Urodzona i wychowana na Ukrainie Iryna Karavan biegle włada językiem ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Ma także tytuł magistra prawa handlowego. Jej szerokie doświadczenie zawodowe obejmuje kilka lat pracy jako Prawnik w Miejskim Zarządzie Sprawiedliwości w Chervonogradzie na Ukrainie. W 2010 roku przeprowadziła się do Tampa Bay i zdobyła dogłębną wiedzę na temat obsługiwanego rynku. Jest konsekwentnym producentem sprzedaży o wartości wielu milionów dolarów i dwukrotnie otrzymała członkostwo w Honor Society i President’s Circle reprezentupomóc innym w spełnieniu powszechnego marzenia o posiadaniu domu. Na każdym etapie procesu kupna lub sprzedaży utrzymują bliski kontakt ze swoimi klientami i zawsze koncentrują się na potrzebach i troskach klienta. Uczciwość, zaufanie i otwarta komunikacja są podstawą każdej ich transakcji na rynku nieruchomości. Obie starają się zapewnić bezstresowe transakcje dla każdego z ich klientów. Współpracując od 2013 roku, Luda i Iryna czerpią ogromną satysfakcję z rezultatów ich pracy – ponieważ szczerze interesują się szczęściem i sukcesem każdego klienta, któremu pomagają kupić lub sprzedać dom. Obie stwierdzają: „Uśmiech na twarzy klienta i świadomość, że są zadowoleni ze sprzedaży lub zakupu domu, to jest to co nas napędza i satysfakcjonuje najbardziej.jąc 4% najlepszych agentów w sieci Berkshire Hathaway HomeServices w całym kraju. Iryna jest certyfikowanym międzynarodowym specjalistą ds. Nieruchomości, certyfikowanym doradcą ds. strategii cenowej i członkiem Institute for Luxury Home Marketing.

Swoja pracą w branży sprzedaży nieruchomości, Luda i Iryna chcą pomóc innym w spełnieniu powszechnego marzenia o posiadaniu domu. Na każdym etapie procesu kupna lub sprzedaży utrzymują bliski kontakt ze swoimi klientami i zawsze koncentrują się na potrzebach i troskach klienta. Uczciwość, zaufanie i otwarta komunikacja są podstawą każdej ich transakcji na rynku nieruchomości. Obie starają się zapewnić bezstresowe transakcje dla każdego z ich klientów. Współpracując od 2013 roku, Luda i Iryna czerpią ogromną satysfakcję z rezultatów ich pracy – ponieważ szczerze interesują się szczęściem i sukcesem każdego klienta, któremu pomagają kupić lub sprzedać dom. Obie stwierdzają: „Uśmiech na twarzy klienta i świadomość, że są zadowoleni ze sprzedaży lub zakupu domu, to jest to co nas napędza i satysfakcjonuje najbardziej.

 –
Luda’s cell: (727) 804-8002
Email: lzajac@bhhsflpg.com
 –
Iryna’s cell: (727) 248-7881
 –
Email: ikaravan@bhhsflpg.com

 

Website Advertising Disclaimer & Policies