Polish Accident Attorney 727-538-4171 Agnieszka Piasecka

Wypadki, Car Accidents, Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, Agnieszka, Aga, Piasecka

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with Accidents in Florida.

727-538-4171 

813-786-3911

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w sprawach dotyczących odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za obrażenia doznane w wypadkach samochodowych, motorowych, na łodzi, upadki w miejscach publicznych, błędy medyczne, naruszenia praw pacjentów domów opieki społecznej i ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dotyczących spraw majątkowych.

Attorney Agnieszka Piasecka can assist you with personal injury and insurance claims such as: car accidents, motorcycle accidents, boat accidents, auto accidents, slip and fall accidents, medical malpractice, nursing home abuse and other types of insurance claims for property damage or loss.

Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda

To read Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews please visit:

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

To read attorney Agnieszka Piasecka’s client reviews please visit:

https://piaseckalaw.com/reviews

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Office Location

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Attorney who can assist you with Accidents in Florida. 727-538-4171,  813-786-3911