Insurance Broker / Agent Ubezpieczeniowy – Mariusz Kulpa

 

MARIUSZ KULPA INSURANCE AGENT

Mariusz Kulpa – Insurance Broker

 2803 Fruitville Rd., Suite#149, Sarasota, FL 34237
Mariusz Kulpa offers for clients in Florida health and life insurance, Medicare and dental plans. Mariusz also offers pension plans for business owners. The best companies to choose from. Mariusz speaks English and Polish.
Mariusz Kulpa oferuje dla klientów na Florydzie ubezpieczenia zdrowotne, na życie, Medicare oraz plany dentystyczne. Mariusz oferuje plany emerytalne także dla właścicieli biznesów. Najlepsze kompanie do wyboru. Mariusz mówi po angielsku i po polsku.
 e do wyboru. Mariusz mówi po angielsku i po polsku.
 (718) 619-0645
email: mjkulpa@gmail.com