Polish Center / Polskie Centrum Jana Pawła II – Clearwater

Polish Center of John Paul II

Polish Center of John Paul II, Inc.

1521 N. Saturn Ave.., Clearwater, FL 33755

Polish Center of John Paul II was established in 1995. Polish Center organizes events and parties together with other Polish organizations. The Center is located a big and beautiful building, which conference rooms are rented and used for meetings and performances. Polish Center also hosts in its premises a Polish Saturday School of Marie Curie-Sklodowska. All this is possible thanks to efforts of many volunteers, who commit their time and hard work to run the Polish Center as well as others, who make generous  financial donations to help Polish Center.

Polskie Centrum Jana Pawla II istnieje od 1995 roku. Centrum posiada  piękne duże obiekty, w których członkowie organizacji oraz goście mogą spędzić czas w miłym towarzystwie. W Polskim Centrum odbywają sie imprezy i zabawy organizowane wspólnie z lokalnymi organizacjami polonijnymi. Pomieszczenia Centrum służą innym organizacjom na zebrania, próby oraz występy. W Polskim Centrum znajduje sie również Polska Sobotnia Szkoła im. Marii Curie-Skłodowskiej. Utrzyanie obiektów i prowadzenie działalnosci możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielu osób, które bez wynagrodzenia pomagają w różnych dziedzinach. Wiele osób pomaga rownież Centrum finansowo.

KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO CENTRUM:

https://polishcenterfl.org/events/calendar

www.polishcenterfl.org

(727) 298-8609

Website Advertising Disclaimer & Policies