Polish Artist / Polski Artysta Malarz – Janusz Kreft

KREFT ART ART STUDIO - Janusz Kreft

KREFT ART STUDIO – Janusz Kreft

Pinellas County, FL

Janusz Kreft is a Polish artist, who works with his hands, his head and his heart to paint your imagination.  Janusz specializes in: mythological scenes, children, fabulous world landscapes, sky scenes, clouds, angels and Trompe L’Oeil; portraits; renovation of old furniture; stylization of new materials into old; painting murals on large ceilings and walls and extensive and elaborate ceramic tile art. You can admire Janusz’s incredible creations at the world famous Safety Harbor Resort and Spa. Janusz speaks Polish.

Janusz Kreft jest Polskim artystą, który poprzez pracę swoich rąk, głowy i serca maluje wyobraźnię! Janusz specjalizuje się w malarstwie scen mitologicznych, dzieci, krajobrazów, nieba, chmur i aniołów oraz Trompe L’Oeil; portretów, renowacji antycznych mebli; stylizacji nowych materiałów na „starocie”, malowaniu fresków na sufitach i ścianach oraz w ceramice. Możesz podziwiać niezwykłe dzieła Janusza w światowej sławy spa w Safety Harbor Resort and Spa. Janusz mówi po polsku.

www.kreftart.com

Email: janhals1@yahoo.com

(727) 831-2486

Website Advertising Disclaimer & Policies