General Contractor / Usługi Remontowe i Budowlane – Lukasz Pastwa

Supreme Construction and Services

Supreme Construction and Services, LLC  – Lukasz Pastwa

7097 Aberfeldy Ave N, Saint  Petersburg, FL 33709

Lukas Pastwa is a licensed General Contractor, Licensed and Insured, CGC 1522124.  If you are tired of looking around for a good and honest contractor you have come to the right place! Lukas speaks Polish and he serves Hillsborough, Pinellas, Pasco and Manatee County.

Łukasz Pastwa jest licencjonowanym Generalnym Kontraktorem, CGC 1522124. Jeżeli zmęczyło Cię poszukiwanie solidnego i uczciwego kontraktora, znalazłeś go teraz. Łukasz mówi po polsku i obsługuje Hillsborough, Pinellas, Pasco oraz Manatee County.

www.supremeconstructionandservices.com

(727) 612-3733  

Website Advertising Disclaimer & Policies