Insurance Agent / Agent Ubezpieczeniowy – Maggie Wazio (State Farm)

Maggie Wazio - Polish State Farm Insurance Agent

Malgorzata “Maggie” Wazio – State Farm Licensed Insurance Agent

7801 Seminole Rd., Seminole, FL 33777

Maggie offers insurance for cars, home, life, health and business as well as help with banks and retirement plans. Maggie speaks Polish and Russian.

Małgorzata oferuje ubezpieczenia samochodowe, na nieruchomości, na życie, zdrowie oraz biznes, jak również pomoc w sprawach bankowych i planach emerytalnych. Małgorzata mówi biegle po polsku i po rosyjsku.

email: maggie@chollowell.com

www.chuckhollowell.com

(727) 397-1495

Malgorzata

Website Advertising Disclaimer & Policies